98 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

13 listopada br. w kościele św. Jana w Sztokholmie odbyła msza św. z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Inicjatorem mszy św. był Kongres Polaków w Szwecji. Nasza szkoła wzięła w niej udział wraz z innymi organizacjami polonijnymi. Obecny był również Pan Ambasador Wiesław Tarka. 
We mszy św. uczestniczyli wybrani nauczyciele oraz szkolna drużyna reprezentacyjna pod kierunkiem p. Pawła Kani. 
Nasi uczniowie, przygotowani przez p. Dagmarę Turek, recytowali wybrane wiersze związane z tematyką niepodległościową, m.in.  wiersz Jan Pietrzaka: 

Zrzucał uczeń portret cara,
Ksiądz Ściegienny wznosił modły,
Opatrywał wóz Drzymała,
Dumne wiersze pisał Norwid.
I kto szablę mógł utrzymać
Ten formował legion, wojsko.
Żeby Polska, żeby Polska,
Żeby Polska była Polską!

Matki, żony w mrocznych izbach
Wyszywały na sztandarach
Hasło: "Honor i Ojczyzna"
I ruszała w pole wiara.
I ruszała wiara w pole
Od Chicago do Tobolska.
Żeby Polska, żeby Polska,
Żeby Polska była Polską!

 Małgorzata Malon