Pasowanie na ucznia

Dnia 17 listopada o godzinie 18.00 w polskiej szkole odbyła się podwójna uroczystość. W poczet uczniów Szkoły Podstawowej przyjęto pierwszoklasistów oraz dokonano uroczystego zaprzysiężenia nowego członka Szkolnej Drużyny Reprezentacyjnej. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście, min. pani wicekonsul Alicja Jakubiak.

 

  Już od godziny 17.00 na terenie szkoły panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie ubrani w świąteczny strój galowy, piękna dekoracja auli, przygotowany sprzęt nagłaśniający - wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Pierwszoklasiści przygotowali pod okiem swoich pań wychowawczyń: p. Joanny Nowak i p. Eweliny Żendzian program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Po burzy oklasków, w kolorowych biretach na głowach pierwszacy błysnęli talentem. Znajomość symboli polskich, pięknie zaśpiewane piosenki, wyrecytowane wiersze, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej były dowodem na to, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.

 

   Po zakończonej części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani kierownik SPK Małgorzata Malon dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia" - mówiła pani kierownik, dotykając ołówkiem - jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych Na pamiątkę tak ważnej uroczystości dzieci otrzymały dyplomy, wspaniały zbiór wierszy Jana Brzechwy oraz piękne książkowe zakładki, które były prezentem od Państwa Bukowskich.

 

    Uwieńczeniem całej uroczystości był słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców.

    Ten dzień, z pewnością, na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Ewelina Żendzian