70 ROCZNICA PRZYBYCIA DO SZWECJI POLAKÓW Z NIEMIECKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH

21 września 2015 r. młodzież starszych klas Szkoły Polskiej uczestniczyła w obchodach upamiętniających 70 rocznicę przybycia do Szwecji Polaków z niemieckich obozów koncentracyjnych.

Podczas uroczystości uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładu wygłoszonego przez panią Elżbietę Grot – kustosz Muzeum KL Stutthof na temat historycznej akcji ratunkowej „Białe autobusy” przeprowadzonej przez szwedzki Czerwony Krzyż,  w wyniku której do Szwecji przybyli  byli więźniowie z niemieckich obozów koncentracyjnych, wśród których znajdowało się prawie 14 tysięcy Polaków.

Uroczystość uświetniła prezentacja dzieł muzycznych znanych polskich kompozytorów w wykonaniu artystów polonijnych:

Kasper Wachowski zagrał „Kujawiaka” H. Wieniawskiego, przy fortepianie Marcin Głuch.

Na zakończenie młodzież obejrzała wystawę poświęconą najważniejszym wydarzeniom związanych z akcją „Białe autobusy”. Ekspozycję tworzyły plansze informacyjne oraz fotografie. Uczniowie wysłuchali również "Bajek" Haliny Banasiak. zostały one napisane w obozie z tęsknoty za dziećmi. Autorka zmarła tuż po przywiezieniu do Szwecji, jest pochowana w Malmö.

Uczestniczenie w uroczystości było okazją do kształtowania wśród uczniów postawy szacunku do przeszłości oraz integrowania się ze środowiskiem polonijnym.

Cała uroczystość została zorganizowana przez Polski Komitet Pomocy w Szwecji i Radę Uchodźstwa Polskiego.

tekst. Barbara Kowalska, foto: Paweł Kania