Życzenia

Życzą Kierownik, rodzice, uczniowie oraz Rada Rodziców