konkurs Miś

Z okazji Dnia Pluszowego Misia, który wypada 25 listopada br. organizujemy konkurs: 

„MÓJ MIŚ”

 

Regulamin konkursu

 

 

ORGANIZATOR:

SPK im. Katarzyny Jagiellonki przy Ambasadzie RP w Sztokholmie

 

CELE KONKURSU:

- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki

- wypowiadanie się na określony temat poprzez różne formy wypowiedzi pisemnej

 

WARUNKI KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów.

  • Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej wykonują pracę plastyczną: „MÓJ MIŚ”.
  • Pozostali uczniowie piszą pracę na temat: „MÓJ MIŚ”, interpretacja tematu jest dowolna.

 

Prace plastyczne mogą być wykonywane dowolną techniką.

Prace plastyczne i pisemne należy zabezpieczyć koszulką oraz czytelnie opisać wg wzoru: imię i nazwisko, klasa.

 

TERMINY:

Prace należy oddać do  29 listopada br. do wychowawców klas.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  dnia 4 grudnia br.

 

 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone :)