Wykład

 

Zapraszamy na wykład:

       Dwujęzyczność a nauka języka obcego

Nieprawidłowości w rozwoju mowy u dzieci dwujęzycznych

prowadzący-logopeda Barbara Teodorczuk

termin: 28 listopada 2017, godz.18.30

miejsce: Gärdesskolan, Banergatan 56, sala nr 217

 

Zakres poruszanych zagadnień:

1. Różnice w pierwszych etapach rozwoju mowy u dzieci jedno- i dwujęzycznych.

2. Różny stosunek dziecka do każdego języka. Przyczyny.

3. Nieprawidłowości językowe i tempo ich utrwalania.

4. Częste zaburzenia w zachowaniach na tle nieprawidłowej kmunikacji.

5. Świadomość i edukacja rodzica kluczem do sukcesu w komunikacji.

6. Wczesna diagnostyka i szybka interwencja logopedyczna.

Barbara Teodorczuk 

Dyplomowany logopeda i surdologopeda, mgr filologii  polskiej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.                                            Od 1985 do 2012 roku związana zawodowo z Wrocławiem. Nauczyciel języka polskiego a od 1986 logopeda. W latach 2002- 2012 logopeda i kierownik PZG Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji we Wrocławiu. Od 2013 roku mieszka w Szwecji i pomaga polskim rodzinom i ich dzieciom problemach logopedycznych związanych często z dwujęzycznością.