Siostra Urszulanka Małgorzata Krupecka

Dnia 15 maja w naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć Siostrę Urszulankę Małgorzatę Krupecką, która wygłosiła wspaniałą prelekcję na temat " Działalności Julii Urszuli Ledóchowskiej na rzecz niepodległości Polski w latach 1914-1920 na terenie krajów skandynawskich"

W roku obchodów 100-lecia niepodległości Polski siostra przedstawiła nam postać św.Urszuli Ledóchowskiej,która nazywana jest "Matką Niepodległości Polski".

Podczas prelekcji dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy związanych z życiem i działalnoścą siostry Urszuli Ledóchowskiej.

Siostrze Małgorzacie towarzyszył senator Zbigniew Cichoń,wraz z małżonką Bogusławą Cichoń,która była reżyserem filmu o siostrze Ledóchowskiej,wyświetlonego na koniec prelekcji.

Incjatorem prelekcji był Polski Komitet Pomocy w Szwecji oraz  organizacja zrzeszonych w Kongresie Polaków w Szwecji.

Społecznośc szkolna wraz z rodzicami składa serdeczne podziękowania Państwu Andrzejewskim za zorganizowanie w SPK tak wspaniałej i bogatej w ducha prelekcji.