Grono pedagogiczne

Grono Pedagogiczne Szkoły Polskiej

im. Katarzyny Jagiellonki

przy Ambasadzie RP w Sztokholmie

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasy I-III

 

 Małgorzata Malon, Kierownik Szkoły

Wychowawca klasy: III a

e-mail: malgorzata.malon@orpeg.pl

 

Agnieszka Murasicka

Wychowawca klasy: I a

e-mail: agnieszka.murasicka@orpeg.pl

 

 Ewa Dobrowolska

Wychowawca klasy: II a

e-mail:  ewa.dobrowolska@orpeg.pl

 

 Sonia Rossa

Wychowawca klasy: III b, III c

e-mail: sonia.rossa@orpeg.pl

 

Małgorzata Gruszka

Wychowawca klas: II b, II c

e-mail: malgorzata.gruszka@orpeg.pl

 

Iwona Wiśniewska

Wychowawca klasy: I b

e-mail: iwona.wisniewska@orpeg.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy VI-VIII

 

Beata Mordalska-Napieracz

Wychowawca klasy: VI a, VI b

e-mail: beata.mordalska-napieracz@orpeg.pl

 

Anna Barmuta-Wolniczek

Wychowawca klasy: IV a, VII

e-mail: anna.barmuta-wolniczek@orpeg.pl

 

Aneta Szadkowska

Wychowawca klasy: IV b

e-mail: aneta.szadkowska@orpeg.pl

 

Anna Włudarska

Wychowawca klas: V a, V b, VIII

e-mail: anna.wludarska@orpeg.pl

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

 

Sonia Bergman

Wychowawca klas liceum ogólnokształcącego

e-mail: sonia.bergman@orpeg.pl

 

NAUCZYCIELE – WIEDZA O POLSCE

 

Barbara Kowalska

Nauczyciel w klasach szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego

e-mail: barbara.kowalska@orpeg.pl

 

Beata Mordalska-Napieracz

Klasa: VII

e-mail: beata.mordalska-napieracz@orpeg.pl

 

BIBLIOTEKARZ SZKOLNY

 

Ilona Podkowska-Rossa

e-mail: ilona.podkowska-rossa@orpeg.pl