Lekcja na przyszłość: Architekt

W wtorek 22 maja 2018 do Polskiej szkoły przyszedł pan Krzysztof Laufersweiler- architekt, aby opowiedzieć o swoim zawodzie. Pan Krzysztof został zaproszony w ramach projektu  pt. „Lekcja na przyszłość”. W wydarzeniu udział wzięła cała klasa 3 gimnazjum oraz Pani Dagmara. Pan architekt przyszedł do nas o godzinie 17 i opowiadał o swoim zawodzie przez około dwie godziny.

 

Lekcja się zaczęła się od tego, że pan architekt opowiedział nam o swoich studiach, o swoim zawodzie oraz trochę o swoim prywatnym życiu. Pokazywał nam też, jak wygląda prawdziwy szkic budynku i z ilu różnych perspektyw trzeba go narysować. Ta lekcja pt. „Lekcja na przyszłość” różniła się znacząco od innych takich lekcji, gdyż pan architekt uczył nas rysować rysunki tak, aby wyglądały jak najbardziej realistycznie. Osoby, które wcześniej były w naszej klasie i opowiadały o swoim zawodzie, ograniczały się do tylko opowiadania, a ten gość pokazał nam część swojej pracy. Przy pokazywaniu nam jak rysować, gość zwracał największa uwagę na proporcje różnych obiektów tak, aby wszystko miało odpowiednie proporcje do rzeczywistości. Pan Aarchitekt zabrał ze sobą trzy kopie swoich projektów, które podarował naszej klasie. W podziękowaniu za bardzo interesującą lekcję, klasa wręczyła panu architektowi kwiaty. Lekcja zakończyła się wspólnym zdjęciem klasy z gościem “Lekcji na przyszłość”.

 

Uważam, że lekcja z panem architektem była bardzo interesująca, ponieważ nie tylko opowiadał o swoim życiu, ale również uczył nas ciekawego sposobu rysowania. Z racji z tego, że sama w przyszłości chciałabym zostać architektem, uważam tę lekcję za niezwykle interesującą. Z tego, co zaobserwowałam, reszcie klasie również lekcja się podobała.

 

Milena Stós

 

3 gimnazjum