Konkurs Patria Nostra -- IV Edycja ( 4 konkursy )

Fundacja Patria Nostra zaprasza do udziału w konkursie.
Warto się konkursowi uważnie przyjrzeć - zachęcamy do udziału. Nagrodami głównymi są wycieczki do Polski.

Kontakt z organizatorem: fkpn@interia.pl. Rejestracja do 20 września.

Więcej informacji w załącznikach i poniżej.

 

IV EDYCJA KONKURSÓW
====================
Obecnie ogłoszona została IV edycja konkursu PATRIA NOSTRA, która będzie składać się z 4 niezależnych konkursów:

  -- konkursu Światowego adresowanego wyłącznie do polskiej
     młodzieży zagranicznej z USA, Unii Europejskiej
     a także Litwy, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu

  -- oraz 3 konkursów regionalnych na Mazowszu, w Małopolsce
     oraz Wielkopolsce, w których będzie uczestniczyć także
     polonijna młodzież z USA


Zgodnie z regulaminem, Szkoła może wziąć udział w jednym z 4-ch konkursów w ramach IV edycji, zgłaszając tylko 1 drużynę, składającą się z 3 uczniów oraz nauczyciela-opiekuna.

W pierwszej kolejności będzie się odbywał Konkurs Światowy, do którego rejestracja będzie trwała tylko do 20 września 2018 i do którego serdecznie Państwa zapraszamy.

Konkurs jest adresowany do  młodzieży szkolnej klas VII i  VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych.PRACE KONKURSOWE
=================
Prace konkursowe to 30 sekundowe animacje lub 45 sekundowe filmy prezentujące ważne wydarzenia z jednego z 52 tygodni roku.
Organizator przydziela tematy według kolejności zgłoszeń, na podstawie listy ułożonej w porządku chronologicznym. Tematy przewodnie IV Edycji Konkursu są związane z budową niepodległego państwa polskiego po 1918 roku, jednakże w ramach konkursu wykonane zostaną prace dotyczące wszystkich okresów historii naszego kraju.


NAGRODY GŁÓWNE – WYCIECZKI DO POLSKI
====================================
Liczymy że w 4 konkursach PATRIA NOSTRA weźmie udział kilkadziesiąt drużyn uczniowskich, polskiej młodzieży z USA. Autorzy najlepszych prac konkursowych otrzymają nagrody główne – kilkudniowe wycieczki edukacyjne do Warszawy, Krakowa i Poznania.

Zakładamy że wycieczki do Polski będą zrealizowane dla 8 najlepszych drużyn uczniowskich z USA ( 32 osoby ), zgodnie z poniższym
harmonogramem:


  -- w ramach konkursu światowego wycieczka w dniach
     10-16 listopada 2018 dla 2 drużyn z USA ( 8 osób )

  -- w ramach konkursu regionalnego Mazowsze wycieczka w dniach
     16-20 lutego 2019 r. dla 2 drużyn z USA ( 8 osób )

  -- w ramach konkursu regionalnego Małopolska wycieczka w dniach
     16-20 marca 2019 r. dla 2 drużyn z USA ( 8 osób )

  -- w ramach konkursu regionalnego Wielkopolska wycieczka w dniach
     20-24 kwietnia 2019 r. dla 2 drużyn z USA ( 8 osób )


Koszty wycieczek będą w całości ponoszone przez naszą Fundację.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ilości wycieczek w zależności od uzyskanych środków finansowych.


Dokładny opis organizacyjny wszystkich 4 konkursów znajduje się w załącznikach do maila.

Jednocześnie przesyłam Zaproszenie do Konkursu w formie graficznej, które można umieścić na stronie FB Szkoły bądź stronie www, w celu zachęcenia młodzieży do wzięcia udziału w konkursie.


Prosimy o znalezienie w szkołach 3-osobowej drużyny pod opieką nauczyciela, chętnej do wzięcia udziału w naszym Konkursie.

Nauczyciel-opiekun powinien się zgłosić do nas telefonicznie bądź na nasz adres e-mail w celu zgłoszenia drużyny do konkursu oraz otrzymania tematu pracy konkursowej.NAJLEPSZE PRACE KONKURSOWE
==========================

https://youtu.be/WYwDKtkJ22I  --- AKCJA AB https://youtu.be/mMem9R_AVks  --- Bitwa pod Grunwaldem https://youtu.be/sV5ElkfjH7w  --- EGZEKUCJA PILECKIEGO https://youtu.be/XQPSrk-nRhw  --- ODIZOLOWANIE GETTA
https://youtu.be/oQWxVOGbpL8  --- AKCJA ARSENAŁ 1


https://youtu.be/IFQ9DqSGEgc  --- AKCJA ARSENAŁ 2
https://youtu.be/cBE0UWdc3Do  --- KS. POPIEŁUSZKO
https://youtu.be/3ZfVMmEphiM  --- ZABICIE BP. WOJCIECHA
https://youtu.be/WV0Jvixudpk  --- ROZKAZ DEMOB. HUBALA
https://youtu.be/19btfxgPR10  --- INTERNOWANIE PRYMASA


https://youtu.be/_lfYL9uCBOE  --- RABACJA GALICYJSKA
https://youtu.be/VMZ8iFpHY_M  --- REFORMA WALUTOWA
https://youtu.be/ppEqHCqMEZg  --- UTWORZENIE WIN
https://youtu.be/MPrOHJOhbZE  --- WESTERPLATTE
https://youtu.be/fW5s3Ll4NU0  --- POWSTANIE KRAKOWSKIE


https://youtu.be/WPoGcwhJRNk  --- WESELE
https://youtu.be/OuAae5UYEwY  --- RABACJA GALICYJSKA
https://youtu.be/IdnH5Wyu6Mk  --- WYROK NA ZAGOŃCZYKA
https://youtu.be/RzhJwBclerY  --- ZNAK SZACHOWNICY
https://youtu.be/Rr55hL8umO8  --- ZRZUT CICHOCIEMNYCH


https://youtu.be/iCx3AIVMpmw  --- BITWA POD OSSOWEM
https://youtu.be/hLh0_lLSVTI  --- BITWA NAD NIEMNEM
https://youtu.be/YTeOb5wjb_M  --- BITWA p. OSTROŁĘKĄ
https://youtu.be/XxdmikGPw9s  --- BITWA WARSZAWSKA
https://youtu.be/h4xr8NdiHiE  --- KORONACJA CHROBREGORELACJE  TELEWIZYJNE:
==================

https://youtu.be/InKfP8FlGWA  --- TVP3 Poznań
https://youtu.be/0BzZsxefLZM  --- TVP Polonia
https://youtu.be/b-pAlAh8oWE  --- program WWP
https://youtu.be/YALonTQZXhM  --- program Lustra
https://youtu.be/UZe3YCknm3o  --- TVP3 Poznań


https://youtu.be/PdVqp8NK-7g  --- TVP3 Kraków
https://youtu.be/TkB9LzFUAXQ  --- Kronika Krakowska
https://youtu.be/JQ2HAYcrfp8  --- Polonia 24


https://youtu.be/AzBY3aB6-SE  --- TVP3 Warszawa
https://youtu.be/-GHyIHqWLNU  --- Halo Polonia
https://youtu.be/4FZfwvojsnA  --- Warszawski Dzień
https://youtu.be/0vCjZ3bmIr8  --- TVP Polonia


https://youtu.be/pFwhHAstfp4  --- fotoprezentacja
https://youtu.be/rUJhk_wAtR4  --- TVP3 Warszawa
https://youtu.be/EvDabzSJ3Dc  --- TV Republika
https://youtu.be/Dh3PWlMYWIE  --- TVP Polonia
https://youtu.be/rUJhk_wAtR4  --- TVP3 Warszawa
https://youtu.be/Zs-N_d6PJ2k  --- Halo Polonia


https://youtu.be/rGrfoIRjYrY  --- Radio FAMA
https://youtu.be/HjmdwEnn0EY  --- TV SALVE
https://youtu.be/hQtVt-rtw-U  --- TVP3 Warszawa
https://youtu.be/fiQVjKO4Nxc  --- TV ELART
Zapraszamy do Konkursu !