Konkurs

ZAPROSZENIE  DO  KONKURSU  HISTORYCZNEGO  PATRIA  NOSTRA
Szanowni Państwo,
przesyłamy informację na temat organizowanego przez fundację „Patria Nostra” konkursu historycznego. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Państw UE i USA.

Termin rejestracji                          ::   23.02.2019
Termin  wykonania prac:            ::   24.02.2019
Termin  Gali  Finałowej                ::   18.03.2019  w  Warszawie

REJESTRACJA  UCZESTNIKÓW
===========================
Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na poprzez  stronę internetową konkursu. Link do formularza rejestracji:
https://konkurs-patrianostra.pl/edycja-iv-mazowsze-2018
Zgodnie z regulaminem, każda szkoła może zgłosić tylko 1 drużynę  składającą się z 3 uczniów oraz nauczyciela-opiekuna. Na stronie  internetowej znajduje się formularz rejestracyjny który należy  wypełnić. Każda drużyna rejestruje się jako całość, dlatego też  prosimy zainteresowanych uczniów i nauczycieli o wcześniejsze  zorganizowanie drużyny ( 3 uczniów pod opieką nauczyciela )

PRACE KONKURSOWE
==================
Prace konkursowe to 30 sekundowe animacje lub 45 sekundowe filmy  prezentujące ważne wydarzenia z jednego z 52 tygodni roku.
Organizator przydziela tematy według kolejności zgłoszeń, na  podstawie listy ułożonej w porządku chronologicznym. Tematy  przewodnie IV Edycji Konkursu są związane z budową niepodległego  państwa polskiego od 1918 roku, jednakże w ramach konkursu wykonane  zostaną prace dotyczące wszystkich okresów historii naszego kraju.

NAGRODY GŁÓWNE – WYCIECZKI DO BRUKSELI
==============================

======
Autorzy najlepszych prac konkursowych otrzymają nagrody główne
- wycieczki do Brukseli, ufundowane przez posłów do Parlamentu  Europejskiego

NAGRODY POZOSTAŁE
=======================
W konkursie Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy jego uczestnicy.
Organizator zapewni podobnie jak w latach poprzednich wiele  Atrakcyjnych nagród. Aktualne zestawienie nagród jest publikowane  Na stronie internetowej konkursu:  www.konkurs-patrianostra.pl<http://www.konkurs-patrianostra.pl>

GALA FINAŁOWA:
=======================
Gala finałowa konkursu odbędzie się dnia 18 marca 2019 r.
w Warszawie, w Centrum Olimpijskim PKOL. Na uroczystość  zapraszamy wszystkich uczestników konkursu.