Zapisy do szkoły

ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZNIÓW

Szkoły Polskiej

im. Katarzyny Jagiellonki

przy Ambasadzie RP w Sztokholmie