Plan lekcji 2019/2020

PONIEDZIAŁEK

godziny

1a

2a

3a

5a

6a

7

1,2,3 LO

17.00-17.45

Ew

Ew

Ew

WoP

WoP

j. polski

j. polski

17.50-18.35

Ew

Ew

Ew

j. polski

j. polski

WoP

j. polski

18.40-19.25

Ew

Ew

Ew

j. polski

j. polski

WoP

j. polski

19.30-20.15

Ew

Ew

Ew

j. polski

j. polski

j. polski

WoP

20.20-21.00

-

-

-

j. polski

j. polski

j. polski

WoP

nauczyciel

J.N.-J.

M.M.

A.M.

B.M.-N./B.K.

A.B.W./B.M.-N.

A.W./B.K.

S.B./B.K.

sala

215

216

217

317

315

316

218

WTOREK

godziny

1b

2b

3b

4a

5b

5c

6b

17.00-17.45

Ew

Ew

Ew

j.polski

j. polski

WoP

WoP

17.50-18.35

Ew

Ew

Ew

WoP

j. polski

j.polski

j. polski

18.40-19.25

Ew

Ew

Ew

j. polski

WoP

j. polski

j. polski

19.30-20.15

Ew

Ew

Ew

j. polski

j. polski

j. polski

j. polski

20.20-21.00

-

-

-

j. polski

j. polski

j. polski

j. polski

nauczyciel

M.G.

J.N.-J.

E.D.

A.W./B.K.

A.SZ./B.K

 

B.M.-N./B.K.

 

A.B.W./B.M.N.

sala

215

216

217

218

315

317

316

ŚRODA

godziny

1c

2c

3c

4b

8

1 LO

17.00-17.45

Ew

Ew

Ew

j. polski

WoP

j. polski

17.50-18.35

Ew

Ew

Ew

j. polski

WoP

j. polski

18.40-19.25

Ew

Ew

Ew

WoP

j. polski

j. polski

19.30-20.15

Ew

Ew

Ew

j. polski

j. polski

WoP

20.20-21.00

-

-

-

j. polski

j. polski

WoP

nauczyciel

M.G.

S.R.

E.D.

A.W. /B.K.

A.B.-W./B.K.

S.B. /B.K.

sala

317

216

217

218

315

316

 

 

( ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PLANIE LEKCJI)

 LEGENDA:

SP – SZKOŁA PODSTAWOWA

LO - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

EW - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

WYCHOWAWCY KLAS I – III SP:

 

M.M. - Małgorzata Malon

A.M. - Agnieszka Murasicka

J. N.-J. - Joanna Nowak-Jędrzejowski

S. R. - Sonia Rossa

E. D. - Ewa Dobrowolska

M.G.- Małgorzata Gruszka

 

WYCHOWAWCY KLAS IV - VIII SP:

 

A.B.-W.- Anna Barmuta-Wolniczek

B. M.-N. - Beata Mordalska-Napieracz

S.B. - Sonia Bergman

A.W. - Anna Włudarska

A.SZ. – Aneta Szadkowska

 WYCHOWAWCY W LO:

J. Z.-K. – Sonia Bergman

 NAUCZYCIELE WIEDZY O POLSCE:

B. K. - Barbara Kowalska

B. M.-N. - Beata Mordalska-Napieracz