Plan lekcji 2020/2021

 PLAN LEKCJI

rok szkolny 2020/2021

 

                                             

                                               PONIEDZIAŁEK 

godziny

1a SP

2a SP

3a SP

4a SP

6a SP

8 SP

2, 3 LO/3 letnie

17.00-17.45

Ew

Ew

Ew

WoP

j. polski

j. polski

j. polski

17.50-18.35

Ew

Ew

Ew

j. polski

j. polski

WoP

j. polski

18.40-19.25

Ew

Ew

Ew

j. polski

WoP

j. polski

j. polski

19.30-20.15

Ew

Ew

Ew

j. polski

j. polski

j. polski

WoP

20.20-21.00

-

-

-

j. polski

j. polski

j. polski

WoP

nauczyciel

A.M.

E.D.

M.M.

A.B.-W./ B.K.

B.M.-N./B.K.

A.W./B.K.

S.B./B.K.

sala

215

216

217

315

317

316

218

 

 

                                                       WTOREK

godziny

2b SP

3b SP

5a SP

6b SP

6c SP

7 SP

1 LO

17.00-17.45

Ew

Ew

j. polski

j. polski

WoP

WoP

j. polski

17.50-18.35

Ew

Ew

WoP

j. polski

j. polski

j. polski

j. polski

18.40-19.25

Ew

Ew

j. polski

WoP

j. polski

j. polski

j. polski

19.30-20.15

Ew

Ew

j. polski

j. polski

j. polski

j. polski

WoP

20.20-21.00

-

-

j. polski

j. polski

j. polski

j. polski

WoP

nauczyciel

M.G.

-

A.W./B.K.

A.SZ./B.K

 

B.M.-N./B.K.

 

A.B.W./B.M.N.

S.B/B.K

sala

215

216

217

218

315

316

317

 

 

                                                            ŚRODA

godziny

1b SP

2c SP

3c SP

4b SP

5b SP

2 LO

17.00-17.45

Ew

Ew

Ew

j. polski

j. polski

WoP

17.50-18.35

Ew

Ew

Ew

j. polski

j. polski

WoP

18.40-19.25

Ew

Ew

Ew

j. polski

WoP

j. polski

19.30-20.15

Ew

Ew

Ew

WoP

j. polski

j. polski

20.20-21.00

-

-

-

j. polski

j. polski

j. polski

nauczyciel

-

M.G.

S.R.

-

A.W. /B.K.

S.B./B.K.

sala

215

216

217

315

316

317

 

 

 

LEGENDA:

SP – SZKOŁA PODSTAWOWA

LO - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

EW - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

WYCHOWAWCY KLAS I – III SP:

 

M.M. - Małgorzata Malon

 

A.M. - Agnieszka Murasicka

 

S. R. - Sonia Rossa

 

E. D. - Ewa Dobrowolska

 

M.G.- Małgorzata Gruszka

 

WYCHOWAWCY KLAS IV - VIII SP:

A.B.-W.- Anna Barmuta-Wolniczek

B. M.-N. - Beata Mordalska-Napieracz

A.W. - Anna Włudarska

A.SZ. – Aneta Szadkowska

 

WYCHOWAWCY W LO:

 S. B. – Sonia Bergman

 

 NAUCZYCIELE WIEDZY O POLSCE:

 B. K. - Barbara Kowalska

 B. M.-N. - Beata Mordalska-Napieracz