Plan lekcji 2017/2018

Plan lekcji 2017/2018

 

PONIEDZIAŁEK

GODZ./KLASA

1a

3a

4a

5a

6

II G

I-II-III LO

17.00-17.45

Ew

Ew

j. polski

j. polski

WoP

WoP

j. polski

17.50-18.35

Ew

Ew

WoP

j. polski

j. polski

WoP

j. polski

18.40-19.25

Ew

Ew

j. polski

WoP

j. polski

j. polski

j. polski

19.30-20.15

Ew

Ew

j. polski

j. polski

j. polski

j. polski

WoP

20.20-21.00

-

-

j. polski

j. polski

j. polski

Język polski

WoP

NAUCZYCIEL

A.M.

M. S.

K.B./B.K.

M.T./B.K.

E.P.-R./B.K.

D.T./B.M.-N.

J.Z.-K./B.K.

SALA

215

216

217

218

315

316

317

 

WTOREK

GODZ./KLASA

1b

3b

3c

3d

4b

5b

IIIG

17.00-17.45

Ew

Ew

Ew

Ew

j. polski

j. polski

j. polski

17.50-18.35

Ew

Ew

Ew

Ew

WoP

j. polski

j. polski

18.40-19.25

Ew

Ew

Ew

Ew

j. polski

WoP

j. polski

19.30-20.15

Ew

Ew

Ew

Ew

j. polski

j. polski

WoP

20.20-21.00

-

-

-

-

j. polski

j. polski

WoP

NAUCZYCIEL

E.D.

J.N.

M.M.

S.R.

K.B./B.K.

M.T./B.K.

D.T. /B.K.

SALA

215

216

217

218

315

316

317

 

 

ŚRODA

GODZ./KLASA

1c

2a

2b

7

17.00-17.45

Ew

Ew

Ew

j. polski

17.50-18.35

Ew

Ew

Ew

j. polski

18.40-19.25

Ew

Ew

Ew

j. polski

19.30-20.15

Ew

Ew

Ew

WoP

20.20-21.00

-

-

 

WoP

NAUCZYCIEL

E.D.

J.N.

S.R.

B.M.-N./B.M.-N.

SALA

216

315

316

317

 


( ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PLANIE LEKCJI)

LEGENDA:

SP - SZKOŁA PODSTAWOWA

G- GIMNAZJUM

LO - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

EW - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WYCHOWAWCY KLAS I - III:

M.M. - Małgorzata Malon

A.M. - Agnieszka Murasicka

M. S. - Mariola Sędłak

J. N. - Joanna Nowak

S. R. - Sonia Rossa

E. D. - Ewa Dobrowolska

WYCHOWAWCY KLAS IV - VI SP:

E.P.-R. - Ewelina Potaczek-Rybak

M. T. - Monika Tomaszewska

B. M.-N. - Beata Mordalska-Napieracz

K. B. - Katarzyna Briegert 

 

WYCHOWAWCY W GIMNAZJUM:

D. T. - Dagmara Turek

WYCHOWAWCA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM:

J. Z.-K. - Joanna Ziembińska - Kurek

NAUCZYCIELE WIEDZY O POLSCE:

B. K. - Barbara Kowalska

B. M.-N. - Beata Mordalska-Napieracz