Plan lekcji 2018/2019

Plan lekcji 2018/2019

PONIEDZIAŁEK

godziny

1a

2a

4a

5a

6a

7

LO

 

17.00-17.45

Ew

Ew

j. polski

j. polski

WoP

j. polski

j. polski

 

17.50-18.35

Ew

Ew

j. polski

j. polski

j. polski

WoP

j. polski

 

18.40-19.25

Ew

Ew

WoP

WoP

j. polski

j. polski

j. polski

 

19.30-20.15

Ew

Ew

j. polski

j. polski

j. polski

j. polski

WoP

 

20.20-21.00

-

-

j. polski

j. polski

j. polski

j. polski

WoP

 

nauczyciel

M.M.

A.M.

B.M.-N./B.K.

-/B.M.-N.

-/B.K.

-/B.K.

J.Z.-K./B.K.

 

sala

      

 

 

 

WTOREK

godziny

1b

1c

2b

4b

4c

6b

3 G

17.00-17.45

Ew

Ew

Ew

j. polski

WoP

j. polski

j. polski

17.50-18.35

Ew

Ew

Ew

j. polski

j. polski

WoP

j. polski

18.40-19.25

Ew

Ew

Ew

WoP

j. polski

  j. polski

j. polski

19.30-20.15

Ew

Ew

Ew

j. polski

j. polski

j. polski

WoP

20.20-21.00

-

-

-

j. polski

j. polski

j. polski

WoP

nauczyciel

J.N.

S.R.

E.D.

-/B.K.

B.M.- N./B.K.

-/B.K.

D.T./B.K.

sala

 

 

     

 

 

ŚRODA

godziny

2c

3a

3b

5b

8

4d

17.00-17.45

Ew

Ew

Ew

j. polski

WoP

j.polski

17.50-18.35

Ew

Ew

Ew

j. polski

WoP

j.polski

18.40-19.25

Ew

Ew

Ew

WoP

j. polski

j.polski

19.30-20.15

Ew

Ew

Ew

j. polski

j. polski

WoP

20.20-21.00

-

 

-

j. polski

      j. polski

j.polski

nauczyciel

E.D.

J.N.

S.R.

-/ B.M.-N.

-/B.M.-N.

-/-

sala

    

 

 

 


( ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PLANIE LEKCJI)

LEGENDA:

SP - SZKOŁA PODSTAWOWA

G- GIMNAZJUM

LO - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

EW - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WYCHOWAWCY KLAS I - III:

M.M. - Małgorzata Malon

A.M. - Agnieszka Murasicka

M. S. - Mariola Sędłak

J. N. - Joanna Nowak

S. R. - Sonia Rossa

E. D. - Ewa Dobrowolska

WYCHOWAWCY KLAS IV - VIII SP:

M. T. - Monika Tomaszewska

B. M.-N. - Beata Mordalska-Napieracz

 

 

WYCHOWAWCY W GIMNAZJUM:

D. T. - Dagmara Turek

WYCHOWAWCA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM:

J. Z.-K. - Joanna Ziembińska - Kurek

NAUCZYCIELE WIEDZY O POLSCE:

B. K. - Barbara Kowalska

B. M.-N. - Beata Mordalska-Napieracz