Plan lekcji 2018/2019

Plan lekcji 2018/2019

 

PONIEDZIAŁEK

godziny

1a

2a

4a

5a

6a

7

LO

 

17.00-17.45

Ew

Ew

j. polski

j. polski

WoP

j. polski

j. polski

 

17.50-18.35

Ew

Ew

j. polski

j. polski

j. polski

WoP

j. polski

 

18.40-19.25

Ew

Ew

WoP

WoP

j. polski

j. polski

j. polski

 

19.30-20.15

Ew

Ew

j. polski

j. polski

j. polski

j. polski

WoP

 

20.20-21.00

-

-

j. polski

j. polski

j. polski

j. polski

WoP

 

nauczyciel

M.M.

A.M.

B.M.-N./B.K.

M.F./B.M.-N.

A.B./B.K.

S.B./B.K

J.Z.-K./B.K.

 

sala

215

216

217

314

315

316

317

 

 

WTOREK

godziny

1b

1c

2b

4b

4c

6b

3 G

17.00-17.45

Ew

Ew

Ew

j. polski

WoP

j. polski

j. polski

17.50-18.35

Ew

Ew

Ew

j. polski

j. polski

WoP

j. polski

18.40-19.25

Ew

Ew

Ew

WoP

j. polski

  j. polski

j. polski

19.30-20.15

Ew

Ew

Ew

j. polski

j. polski

j. polski

WoP

20.20-21.00

-

-

-

j. polski

j. polski

j. polski

WoP

nauczyciel

J.N.

S.R.

E.D.

S.B./B.K

 

B.M.-N./B.K.

A.B./B.K.

D.T./B.K.

sala

215

216

217

317

315

316

314

 

 

                                                                               ŚRODA

 

godziny

2c

3a

3b

5b

8

17.00-17.45

Ew

Ew

Ew

j. polski

WoP

17.50-18.35

Ew

Ew

Ew

j. polski

WoP

18.40-19.25

Ew

Ew

Ew

WoP

j. polski

19.30-20.15

Ew

Ew

Ew

j. polski

j. polski

20.20-21.00

-

 

-

j. polski

j. polski

 

 

 

 

( ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PLANIE LEKCJI)

LEGENDA

SP - SZKOŁA PODSTAWOWA

G- GIMNAZJUM

LO - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

EW - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WYCHOWAWCY KLAS I - III:

M.M. - Małgorzata Malon

A.M. - Agnieszka Murasicka

J. N. - Joanna Nowak

S. R. - Sonia Rossa

E. D. - Ewa Dobrowolska

WYCHOWAWCY KLAS IV - VIII SP:

A.B.-W.- Anna Barmuta-Wolniczek

B. M.-N. - Beata Mordalska-Napieracz

S.B. - Sonia Bergman

M.F. - Magdalena Fijał

WYCHOWAWCY W GIMNAZJUM:

D. T. - Dagmara Turek

WYCHOWAWCA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM:

J. Z.-K. - Joanna Ziembińska - Kurek

NAUCZYCIELE WIEDZY O POLSCE:

B. K. - Barbara Kowalska

B. M.-N. - Beata Mordalska-Napieracz

 

 

DYŻURY NAUCZYCIELI

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

PONIEDZIAŁEK

 

GODZ./KLASA

215

1 a

216

2 a

217

4 a

218

5 a

315

6 a

316

7

317

LO

 

17.45- 17.50

Małgorzata Malon

Agnieszka Murasicka

Beata Mordalska-Napieracz

Magdalena Fijał

Anna Barmuta - Wolniczek

Sonia Bergman

Joanna Ziembińska-Kurek

 

18.35-18.40

Małgorzata Malon

Agnieszka Murasicka

Beata Mordalska-Napieracz

Magdalena Fijał

Anna Barmuta - Wolniczek

Sonia Bergman

Joanna Ziembińska-Kurek

 

19.25-19.30

Małgorzata Malon

Agnieszka Murasicka

Beata Mordalska-Napieracz

Magdalena Fijał

Anna Barmuta - Wolniczek

Sonia Bergman

Joanna Ziembińska-Kurek

 

20.15-20.20

 

 

Beata Mordalska-Napieracz

Magdalena Fijał

Anna Barmuta - Wolniczek

Sonia Bergman

Barbara Kowalska

 

NAUCZYCIEL DYŻURUJĄCY

 

WTOREK

 

GODZ./KLASA

215

1 B

216

1 c

217

2 b

218

4 b

315

4 c

316

6 b

317

3 G

 

 

17.45- 17.50

Joanna Nowak

Sonia Rossa

Ewa Dobrowolska

Sonia Bergman

Beata Mordalska-Napieracz

Anna Barmuta - Wolniczek

Dagmara Turek

18.35-18.40

Joanna Nowak

Sonia Rossa

Ewa Dobrowolska

Sonia Bergman

Beata Mordalska-Napieracz

Anna Barmuta - Wolniczek

Dagmara Turek

19.25-19.30

Joanna Nowak

Sonia Rossa

Ewa Dobrowolska

Sonia Bergman

Beata Mordalska-Napieracz

Anna Barmuta - Wolniczek

Dagmara Turek

20.15-20.20

 

 

 

Sonia Bergman

Beata Mordalska-Napieracz

Anna Barmuta - Wolniczek

Barbara Kowalska

 

          

 

Środa

GODZ./KLASA

215

8

217

5 b

315

3 a

316

2 c

317

3 b

17.45- 17.50

Beata Mordalska-Napieracz

Magdalena Fijał

Joanna Nowak

Ewa Dobrowolska

Sonia Rossa

18.35-18.40

Anna Barmuta - Wolniczek

Magdalena Fijał

Joanna Nowak

Ewa Dobrowolska

Sonia Rossa

19.25-19.30

Anna Barmuta - Wolniczek

Magdalena Fijał

Joanna Nowak

Ewa Dobrowolska

Sonia Rossa

20.15-20.20

Anna Barmuta - Wolniczek

Magdalena Fijał

 

 

 

 

Dyżury pełnimy w klasie i na korytarzu w pobliżu klasy.