Rada Rodziców

Kontakt z Radą Rodziców:  kontakt.rr.sztokholm@gmail.com

Skład Rady Rodziców:

 

PrzewodniczącaMarta Dudzicka

Pierwszy zastępca : Ewa Wichert

Drugi zastępcaAndrzej Młynarczyk

Skarbnik Zarządu: Agata Blaszczyk-Pieczara

Odpowiedzialna za księgowanie: Marzena Sobasik

 Sekretarz Zarządu: Agnieszka Porębska- Kras

Członek RR: Barbara Baran

Członek RR: Dorota Góra

Członek RR: Katarzyna Stelmach

Członek RR: Przemysław Kozik

 

Komisa rewizyjna (organ kontrolujący dokumentacje i finanse szkoły):

Krzysztof Marianiuk

 

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY im. Katarzyny Jagiellonki W SZTOKHOLMIE JEST SZKOŁĄ BEZPŁATNĄ !!!

Dobrowolną Składkę na Radę Rodziców, która umożliwia zakup niezbędnych pomocy oraz organizację imprez szkolnych proszę wpłacać na poniższe konto:

KONTO: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY


PG 76 42 41-6

w tytule podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców 27/9-2016 podjęto decyzję o obniżeniu składki w obecnym roku szkolnym wg poniżej :


1 dziecko - 600kr
2+ dzieci- 1000kr 
Uprzejmie prosimy o uiszczenie składki do 31 października. Dziękujemy.

Tytuł przelewu; imię i nazwisko ucznia,klasa
Skan/Kopie  wpłaty prosimy Koniecznie wysłać na email Rady Rodziców SPK
im. Katarzyny Jagiellonki w Sztokholmie: kontakt.rr.sztokholm@gmail.com