Rada Rodziców

 

 

Kontakt z Radą Rodziców:  rr.polskaszkola0@gmail.com

 

 

Skład Rady Rodziców
 
Przewodnicząca : Joanna Skowrońska
Pierwszy zastępca : Renata Tarlecka
Drugi zastępca : Barbara Baran
Skarbnik zarządu : Justyna Nazarowska
Sekretarz zarządu : Robert Tomkowski
 
 
Członkowie Rady Rodziców
 
Andrzej Młynarczyk
Ewa Biernath-Popielska
Barbara Piaścik
Jacek Krężel
Aneta Szulkowska-Sochan

 

Komisja rewizyjna (organ kontrolujący dokumentację i finanse szkoły):

Malwina Berlińska

Krzysztofa Chacińska

 

 Składkę na Radę Rodziców, która umożliwi m. in. zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego, nagród za udział w konkursach szkolnych, organizację imprez szkolnych i in., proszę wpłacać do skarbników klasowych.Skarbnicy klasowi przelewają zebrane pieniądze na:

KONTO: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY


PG 76 42 41-6

w tytule podać: klasę i nazwisko skarbnika klasy oraz dopisek: Składka na RR

 

Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców 29-09-2020 r. podjęto decyzję o wysokości składki


Składka – 300 kr na ucznia

 

Rodzic płaci maksymalnie za troje dzieci tj. 900 kr, kolejne dzieci są zwolnione ze składki na Radę Rodziców.

 

 

 Uprzejmie prosimy o uiszczenie składki do 31 października 2020 r.

Dziękujemy!