Rada Rodziców

 

 

Kontakt z Radą Rodziców:  rr.polskaszkola0@gmail.com

 

 

Skład Rady Rodziców:

 

Przewodnicząca: Renata Tarlecka

Pierwszy zastępca: Barbara Baran

Drugi zastępca: Aneta Więcław

Skarbnik Zarządu:  Justyna Nazarowska

 

Sekretarz Zarządu: Joanna Skowrońska

 

 

Członkowie Rady Rodziców:

Andrzej Młynarczyk

Agnieszka Pasierowska

Marta Kacperek

Jacek Krężel

Komisja rewizyjna (organ kontrolujący dokumentację i finanse szkoły):

Malwina Berlińska

Krzysztofa Chacińska

 

 

 

Dobrowolną Składkę na Radę Rodziców, która umożliwi m. in. zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego, nagród za udział w konkursach szkolnych, organizację imprez szkolnych i in., proszę wpłacać do skarbników klasowych.


Skarbnicy klasowi przelewają zebrane pieniądze na:

KONTO: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY


PG 76 42 41-6

w tytule podać: klasę i nazwisko skarbnika klasy oraz dopisek: Składka na RR

 

 

 

Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców 8-10-2019 r. podjęto decyzję o wysokości składki


Składka – 300 kr na ucznia

 

 

 

Uprzejmie prosimy o uiszczenie składki do 31 października 2019 r.

Dziękujemy!