Rada Rodziców

 

 

Kontakt z Radą Rodziców:  rr.polskaszkola0@gmail.com

 

 

Skład Rady Rodziców:

 

Przewodnicząca: Renata Tarlecka

Pierwszy zastępca: Ewa Klag

Drugi zastępca: Aneta Więcław

Skarbnik Zarządu: Marzena Sobasik

Zastępca skarbnika: Justyna Nazarowska

Sekretarz Zarządu: Joanna Skowrońska

 

 

Członkowie RR:

Katarzyna Midera
Barbara Baran
Andrzej Młynarczyk


Komisja rewizyjna (organ kontrolujący dokumentację i finanse szkoły):

Malwina Berlińska

Krzysztofa Chacińska

 

 

 

Dobrowolną Składkę na Radę Rodziców, która umożliwi m. in. zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego, nagród za udział w konkursach klasowych i szkolnych, organizację imprez szkolnych i in., proszę wpłacać do skarbników klasowych.

 

Skarbnicy klasowi przelewają zebrane pieniądze na

KONTO: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY


PG 76 42 41-6

 

w tytule podać klasę i nazwisko skarbnika klasy oraz dopisek: Składka na RR

 

 

 

Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców 9-10-2018 r. podjęto decyzję o obniżeniu składki


Składka – 200 kr na ucznia

 

 

Uprzejmie prosimy o uiszczenie składki do 20 listopada 2018 r.

Dziękujemy.