Dzień Języka Ojczystego w klasie 2b i 2c

 Na całym świecie dnia 21 lutego obchodzony jest Dzień Języka Ojczystego. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uznaje ten dzień od 2008 r., chociaż ustanowiono go już w 1999 r. Celem święta jest celebracja różnorodności językowej oraz docenienie języków ojczystych różnych nacji.

Warto wiedzieć, że dzień ten upamiętnia wydarzenia z Bangladeszu z 1952, gdy pięciu studentów zginęło podczas demonstracji, na której domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Według naukowców na świecie używanych jest blisko 6000 języków, co jeszcze bardziej podkreśla doniosłość tego święta.

W Polsce obchody Święta Języka Ojczystego rozpoczęły się od kampanii społecznej Ojczysty, której organizatorem były Narodowe Centrum Kultury i Rada Języka Polskiego.

O tym wyjątkowym dniu nie zapomniały także dzieci z klasy 2b i 2c. Wraz ze swoją panią wychowawczynią Ewą Dobrowolską przygotowali ”Przedstawienie Ortograficzne”, na odbiór którego zostali zaproszeni rodzice. Uczniowie deklamowali wiersze o zasadach ortograficznych języka polskiego, wymienili w kolejności nazwy miesięcy oraz donośnie zaśpiewali piosenkę ”Polskie abecadło”. Na zakończenie występu każde dziecko otrzymało pysznego pączka, upominek oraz słownik ortograficzny języka polskiego.

Akcja ta miała na celu podnoszenie świadomości językowej i wytworzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za język ojczysty.

 

 

 

mgr Ewa Dobrowolska