Kontakt z rodzicami

Nauczyciele będą się kontaktować z rodzicami wszystkich uczniów po 23.08. br.
W pilnej sprawie prosimy o kontakt z kierownikiem szkoły.