Statut Szkoły Polskiej im. Katarzyny Jagiellonki przy Ambasadzie RP w Sztokholmie