OGŁOSZENIE

Rada Rodziców SPK im. Katarzyny Jagiellonki  przy  Ambasadzie RP w Sztokholmie, na wniosek nauczyciela, może dofinansować wycieczkę ucznia, którego rodzicie zapłacili składkę na RR w roku szkolnym 2015/2016 lub ucznia będącego w trudnej sytuacji materialnej (lista zgłoszona na początku roku szkolnego 2015/2016)

 

Warunki dofinansowania wycieczki w roku szkolnym 2015/2016 szkolnym są nastepujące:

 

    1. Wycieczka klasowa musi odbyć się do dnia 09/06/2016;

    2. Dofinansowanie zostanie przydzielone  po  uprzednim wypełnieniu wniosku o dofinansowanie i przedstawieniu planu kosztorysu wycieczki (załącznik);

    3. Wycieczka musi mieć cel edukacyjny, np wyjście do muzeum itp.

 

W/w dofinansowanie zostanie przekazane skarbnikowi klasowemu, zgodnie z zasadami powyżej, wraz z listą dzieci upoważnionych do dotacji.

Każda prośba będzie rozpatrywana indywidualnie.

Rada Rodziców zastrzega sobie prawo odmowy dofinansowania, o czym poinformuje osobę zainteresowaną przedstawiając jej stosowne uzasadnienie podjętej decyzji.


 

Dziękujemy za Wasze wpłaty na Radę Rodziców!

 

WNIOSEK W ZAŁĄCZNIKU

ZałącznikWielkość
Plik dofinasowanie do wycieczki.docx15.62 KB